Özellikle şirketlerin büyümesi aşamasında, şirketin finansal bilgileri çok açık bir şekilde anlaşılamamakla birlikte şirketler sabit ve düzenli bir finansal tablo oluşturamamaktadırlar. Ayni zamanda finans departmanının günlük işlemler ile daha yoğun bir şekilde ilgilenmesi nakit yönetiminin arka planda kalmasına neden olmaktadır. Bu sebeple, biz, şirketinizin mevcut mali yapısını inceleyerek, nakit akış planlaması yapmakta ve mevcut likidite tablosunun uzun sureli ve sabit olması için çalışmalarda bulunmaktayız.

Size aynı zamanda iç ve diş kaynaklardan sermaye artışı yapmanızda destek vermekteyiz. Maliyet hesaplaması ve denetim gibi zorlu konularda size yardımcı olması açısından risk denetim sistemi, ICS ya da uygunluk denetim sistemi gibi yönetim bilgi sistemleri kurmaktayız.